Przedszkole Integracyjne Nr 45
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - PI Nr 45 > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola Integracyjnego nr 45 w Warszawie

Przedszkole Integracyjne nr 45 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola Integracyjnego nr 45 w Warszawie

·         Data publikacji strony internetowej: 2008-02-04

 

·         Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2008-02-04

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 

·         filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

·         brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych

·         niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane

·         brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury

·         niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki pdf

·         niektóre informacje przedstawione są jedynie w formie graficznej

·         część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego

·         na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

·         niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki

·         brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

·         Deklarację sporządzono dnia 2020-09-22

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Dzwonkowska przedszkole@pi45.waw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 0  22 8440829. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.  Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy ul.Lenartowicza 4

Dojście oraz dojazd są od ulicy Malczewskiego 13

Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się w odległości 170 m: Malczewskiego 04  , oraz przystanek tramwajowy w odległości  210 m: Malczewskiego 06.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

 Wejście do budynku

Wejście do Przedszkola, znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. Malczewskiego jest wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe drewniane i jest nieprzystosowane dla osób na wózku z powodu braku rampy na schodach oraz szerokości

       Aby wejść do budynku należy pokonać 4 stopnie ( nie jest dostępny podjazd) oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie

       Budynek jest dwupoziomowy - brak jest windy, w korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli

       Przy schodach wejściowych nie ma podjazdu. w budynku nie ma  pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.

       Przed budynkiem Przedszkola znajduje się parking bez wydzielonego miejsca dla osoby niepełnosprawnej

       Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

 
 
Wprowadził Dzwonkowska Joanna 21-09-2020
Aktualizujący Dzwonkowska Joanna 22-09-2020
Zatwierdzający Mokrzyszczak Monika 22-09-2020
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 22-09-2020
Liczba odwiedzin: 98
Rejestr zmian