Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Kompetencje

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


status prawny

Kompetencje

Przedszkole pełni funkcję opiekuńczo-wychowawczą oraz dydaktyczną

1) Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego oraz innych programów zatwierdzonych przez dyrektora i wpisanych do przedszkolnego zestawu programów;

2) Dyrektor przedszkola powierza oddziały trzem lub czterem  nauczycielom zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.

3) Czas trwania obowiązkowych zajęć wychowawczo-dydaktycznych oraz zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.

4) Na terenie przedszkola  organizowane są nieodpłatne zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycieli. Ich rodzaj ustala dyrektor  po określeniu potrzeb dzieci i oczekiwań rodziców.

5) Przedszkole zapewnia stałą opiekę nad dziećmi na terenie przedszkola oraz podczas wycieczek, spacerów, przestrzegając przepisy bhp i ppoż.

6) Celem nauczycieli jest przygotowanie dzieci do opanowania potrzebnych umiejętności, warunkujących powodzenie w życiu rodzinnym i społecznym.

7) Przedszkole prowadzi Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci w wymiarze zatwierdzonym przez Burmistrza Dzielnicy Mokotów.

 

 


Wprowadził Dzwonkowska Joanna 2012-11-22
Aktualizujący Dzwonkowska Joanna 2018-11-27
Zatwierdzający Mokrzyszczak Monika 2018-11-27
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2018-11-27
Wersja standardowa